มาตรฐานการให้บริการ

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf CPG ออทิสติก CPG ออทิสติก
1 MB 495
pdf แนวปฏิบัติ SAFE แนวปฏิบัติ SAFE
408 KB 194
pdf แนวปฏิบัติการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ แนวปฏิบัติการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ
202 KB 54
pdf แนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ แนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
195 KB 66
pdf แนวปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยมารับการรักษาต่อเนื่องที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ แนวปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยมารับการรักษาต่อเนื่องที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
52 KB 51
pdf แนวปฏิบัติข้อร้องเรียน แนวปฏิบัติข้อร้องเรียน
557 KB 65
pdf ขั้นตอน ขอใบรับรองแพทย์ ขั้นตอน ขอใบรับรองแพทย์
212 KB 1021
pdf คู่มือการปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยนอก คู่มือการปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยนอก
542 KB 204
pdf ระเบียบปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยนอก ระเบียบปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยนอก
164 KB 67
pdf วิธีปฏิบัติบริการใบรับรองแพทย์ วิธีปฏิบัติบริการใบรับรองแพทย์
155 KB 72
pdf วิธีปฏิบัติบริการรับยาเดิม วิธีปฏิบัติบริการรับยาเดิม
553 KB 87
แชท
Skip to content