สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

1 2 15
6 กันยายน 2566 ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร
5 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
4 กันยายน 2566 การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทอรนิกส์ (e-GP)
4 กันยายน 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
1 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
29 สิงหาคม 2566 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตลงเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรสถาบันฯ
25 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
25 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
25 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
25 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
แชท
Skip to content