สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

23 กุมภาพันธ์ 2567 ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
22 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
19 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
19 กุมภาพันธ์ 2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2567
15 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
12 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
แชท
Skip to content