สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

27 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 เดือน
27 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งกิ่งไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 เดือน
26 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
26 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 เดือน
26 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง
21 กันยายน 2565 งานแถลงข่าวผลการดำเนินโครงการ “คู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ”
21 กันยายน 2565 สถาบันฯจัดบูธนิทัศการให้ความรู้ “Coding : ฝึกทักษะและพัฒนา EQ” ในโครงการ Mental Health Expo 2022
19 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ
19 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ
19 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

แชท
Skip to content