สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

7 ธันวาคม 2566 ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก
6 ธันวาคม 2566 การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทอรนิกส์ (e-GP)
6 ธันวาคม 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการสาธารณสุข
23 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
22 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการสาธารณสุข
22 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ
14 พฤศจิกายน 2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการสาธารณสุข
10 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้รับบริจาค จำนวน 1 รายการ
9 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 11 รายการ
แชท
Skip to content