ข้อมูลผู้บริหาร

Director's picture

ผู้อำนวยการ

ดร.นพ.นพพร ตันติรังสี

ตำแหน่งทางวิชาการ :  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช)
ตำแหน่งทางการบริหาร : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานผู้อำนวยการ
ชั้น 2 อาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร (077) 310 688
E-mail [email protected]

แชท
Skip to content