ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องลดความชื้นแบบตั้งพื้น) จำนวน 1 รายการ

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องลดความชื้นแบบตั้งพื้น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf store-dept-notify-29-8-65 145 KB 9
แชท
Skip to content