ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการและ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการและ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf hr-nf-01-26-01-2565 122 KB 90
แชท
Skip to content