ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน 2 วัน

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf st-nf-01-24-05-2565 126 KB 33
แชท
Skip to content