ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซ่มอาคารพักผู้ป่วยใน ชั้น 2

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซ่มอาคารพักผู้ป่วยใน ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf st-nf-02-26-05-2565 95 KB 20
แชท
Skip to content