ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและดูแลเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 รายการ

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและดูแลเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf st-nf-01-26-05-2565 98 KB 14
แชท
Skip to content