ประกาศจากโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย)

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

แชท
Skip to content