ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf hr-nf-01-12-01-2565 566 KB 573
แชท
Skip to content