ประกาศจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เภสัชกร 3 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป 7 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา และพยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

แชท
Skip to content