ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 6 เดือน

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf st-nf-01-11-04-2565 227 KB 26
แชท
Skip to content