ประกาศ รายชื่อผู่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย

ด้วยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ขอประกาศรายชื่อผู่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf hr-nf-01-04-04-2565 121 KB 80
แชท
Skip to content