ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย

ด้วยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf hr-nf-01-30-03-2565 185 KB 45
แชท
Skip to content