ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสถานะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถานะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ตามที่ได้มีการประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 5 มกราคม 2565 นั้น มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf hr-nf-01-05-01-2565 1 MB 526
แชท
Skip to content