ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศกรมสุขภาพจิต (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf st-nf-01-29-12-2564 612 KB 47
แชท
Skip to content