รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับบนี้แล้ว

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf st-rp-01-05-11-2565 2 MB 56
แชท
Skip to content