ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการสาธารณสุข

ตามที่ได้มีการประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา และนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มีรายละเอียดดังนี้

hr-01-14-11-2566

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf hr-01-14-11-2566 2 MB 92
แชท
Skip to content