รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

st-02-02-11-2566.

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf st-02-02-11-2566. 2 MB 27
แชท
Skip to content