ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการสาธารณสุข

ด้วยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา และนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf ph-nf-01-27-10-2566 4 MB 387
แชท
Skip to content