ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ตามที่ได้มีประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

hr-nf-01-17-07-2566

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf hr-nf-01-17-07-2566 567 KB 19
แชท
Skip to content