ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ เรื่อง ขยายวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ เรื่อง  ขยายวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จึงขอขยาย
วันรับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

hr-02-24-05-2566

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf hr-02-24-05-2566 264 KB 48
แชท
Skip to content