ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ เรื่อง ขยายวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย

ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ เรื่อง  ขยายวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย จึงขอขยาย
วันรับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

hr-01-24-05-2566

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf hr-01-24-05-2566 262 KB 41
แชท
Skip to content