ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 รายการ

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

st-01-09-05-2566

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf st-01-09-05-2566 146 KB 5
แชท
Skip to content