ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งและวางระบบเครือข่าย Internet แบบเดินสาย และระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการจ้างเหมาติดตั้งและวางระบบเครือข่าย Internet แบบเดินสาย และระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

st-02-13-03-2566.pdf

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf st-02-13-03-2566.pdf 149 KB 35
แชท
Skip to content