ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ตามที่ได้มีประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

hr-nf-02-29-12-2565

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf hr-nf-02-29-12-2565 835 KB 107
แชท
Skip to content