ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ตามที่ได้มีประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

hr-nf-01-29-12-2565

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf hr-nf-01-29-12-2565 580 KB 75
แชท
Skip to content