ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ประเภทตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ประเภทตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

hr-02-09-12-2565

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf hr-02-09-12-2565 327 KB 33
แชท
Skip to content