ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

hr-01-09-12-2565-2

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf hr-01-09-12-2565-2 1 MB 94
แชท
Skip to content