ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 เดือน

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการเช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf store-dept-notify-4-27-9-65 153 KB 20
แชท
Skip to content