ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf store-dept-notify-3-26-9-65 147 KB 32
แชท
Skip to content