ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์) จำนวน 1 รายการ

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf store-dept-notify-3-8-65 131 KB 6
แชท
Skip to content