ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf st-nf-05-08-09-2565 125 KB 22
แชท
Skip to content