ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๔ ทางออนไลน์ เข้าสู่เว็บไซต์