สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

5 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
4 ตุลาคม 2565 ตารางตรวจแพทย์
30 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 6 เดือน (ตค. 65 – มี.ค.66)
30 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 รายการ
30 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ
27 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 เดือน
27 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 เดือน
27 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 เดือน
27 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งกิ่งไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 เดือน
26 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

Service

E-Service

แชท
Skip to content