สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

8 กันยายน 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
7 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
6 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
6 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ
6 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ
2 กันยายน 2565 โครงการป้องกันระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565
2 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
2 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
29 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องลดความชื้นแบบตั้งพื้น) จำนวน 1 รายการ
26 สิงหาคม 2565 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ครบรอบ 8 ปี

Service

E-Service

แชท
Skip to content