สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

5 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาเครือข่ายแผนการจัดบริการสุขภาพ (Service plan) เพื่อการเข้าถึงบริการโรคออทิสติกและจิตเวชเด็ก ณ ห้องประชุม 2/1 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
5 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
5 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
3 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์) จำนวน 1 รายการ
2 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
2 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ
2 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ
2 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ
2 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ
2 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

E-Service

แชท
Skip to content