สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

18 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
17 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า 4-2/65
17 กุมภาพันธ์ 2565 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า 3-2/65
15 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า 2-2/65
14 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 11 รายการ
14 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าและเครื่องใช้ผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 เดือน
11 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผิวผนังบุนวมห้องกิจกรรมและห้องจำกัดพฤติกรรม จำนวน 2 รายการ
11 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ
11 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 2 รายการ
แชท
Skip to content