สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

1 3 4 5 12
10 เมษายน 2566 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
10 เมษายน 2566 คำสั่ง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 เมษายน 2566 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
6 เมษายน 2566 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2566
5 เมษายน 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
5 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 2566)
5 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 2566)
4 เมษายน 2566 โครงการ คาราวานจิตเวชเด็กเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ
28 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจดทะเบียนโดเมนเนมและเช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต

Service

E-Service

แชท
Skip to content