สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

2 กันยายน 2565 โครงการป้องกันระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565
2 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
2 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
29 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องลดความชื้นแบบตั้งพื้น) จำนวน 1 รายการ
26 สิงหาคม 2565 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ครบรอบ 8 ปี
25 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
25 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ
24 สิงหาคม 2565 กิจกรรม ทำดีด้วยใจ ร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
19 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
19 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

E-Service

แชท
Skip to content