สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

1 2 3 4 7
20 ตุลาคม 2565 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเดือนกันยายน 2565
12 ตุลาคม 2565 จัดพิธีบันทึกข้อตกลงส่งมอบงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
12 ตุลาคม 2565 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา
12 ตุลาคม 2565 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
11 ตุลาคม 2565 กิจกรรมอำลาและต้อนรับผู้อำนวยการ 2565
7 ตุลาคม 2565 โครงการวิจัย T-DICA-R
5 ตุลาคม 2565 การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP
5 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
5 ตุลาคม 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
5 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

Service

E-Service

แชท
Skip to content