สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

7 เมษายน 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
5 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
4 เมษายน 2565 ประกาศ รายชื่อผู่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย
4 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
30 มีนาคม 2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย
22 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
17 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
16 มีนาคม 2565 การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
15 มีนาคม 2565 ประกาศขยายวันรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือนักวิจัย 1 อัตรา
14 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
แชท
Skip to content