สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

1 2 3 15
25 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
25 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
25 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ
25 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
25 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
25 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
24 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน (ห้อง Nurse Station) จำนวน 1 งาน
23 สิงหาคม 2566 โครงการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามผลการดำเนินงานเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I ในเขตสุขภาพที่ 11 ณ จังหวัดระนอง
23 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการส่งข้อความสั้น (SMS)
17 สิงหาคม 2566 โครงการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามผลการดำเนินงานเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I ในเขตสุขภาพที่ 11 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Service

E-Service

แชท
Skip to content