สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

19 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
11 มกราคม 2566 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดพังงา
9 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ
6 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
6 มกราคม 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
6 มกราคม 2566 การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทอรนิกส์ (e-GP)
5 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
5 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
5 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
29 ธันวาคม 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Service

E-Service

แชท
Skip to content