สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

4 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ
28 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจดทะเบียนโดเมนเนมและเช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต
28 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
28 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ปกแฟ้ม) จำนวน 2 รายการ
28 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (อาคารผู้ป่วยนอก)
27 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
27 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
27 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ
20 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
13 มีนาคม 2566 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย 1 อัตรา

Service

E-Service

แชท
Skip to content