สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

30 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
25 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและล้างเครื่องเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
25 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ
24 มกราคม 2566 โครงการติดตามผลการดำเนินงานเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I ในเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
23 มกราคม 2566 โครงการติดตามผลการดำเนินงานเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I ในเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไชยา
20 มกราคม 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับการเยี่ยมสำรวจต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Acreditation Survey) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
19 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
19 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
19 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ
19 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

Service

E-Service

แชท
Skip to content