สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

21 ธันวาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
21 ธันวาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ การเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11
16 ธันวาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ
16 ธันวาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
13 ธันวาคม 2565 MOPH Zero Tolerance
13 ธันวาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
9 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
9 ธันวาคม 2565 SICAM-MCATT ระนอง
9 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ประเภทตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
9 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Service

E-Service

แชท
Skip to content