สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

16 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
15 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ
15 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ
9 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
3 พฤศจิกายน 2565 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ
2 พฤศจิกายน 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

Service

E-Service

แชท
Skip to content